Bản in     Gởi bài viết  
Công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa, bão 

 Từ đầu năm đến nay được đánh giá là một năm đầy biến động về thời tiết của Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Lượng mưa thấp cùng với tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài, mưa lũ “tiểu mãn” gần như không xảy ra trong năm nay và những năm vừa qua. Các hồ, đập gần như khô kiệt, diện tích cây trồng bị hạn, mất trắng là rất lớn.

 Thời điểm hiện nay cũng đã vào cuối vụ hè thu, mùa mưa lũ đã cận kề. Rút kinh nghiệm từ công tác phòng chống thiên tai những năm qua cũng như nhận định diễn biến xấu và khó lường của thời tiết, công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều trước mùa mưa bão vô cùng quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, chuẩn bị để ứng phó trước mùa mưa lũ hàng năm.

Ngay những ngày nắng nóng, hạn hán của tháng 7 và nửa đầu tháng 8, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 7 hồ chứa nước lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý thuộc thẩm quyền của tỉnh để sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp; đồng thời đôn đốc đơn vị này xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho 17 hồ chứa nước được giao quản lý; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, TX, TP chỉ đạo thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các hồ chứa nước đã được phân cấp cho huyện, xã.
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN cũng đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở các huyện, thành phố, thị xã và một trong những nội dung quan trọng là tình hình chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khân cấp đối với đập, hồ chứa nước.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đôn đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL, các địa phương, đơn vị lập hoặc rà soát lại các quy trình vận hành điều tiết đề phục vụ vận hành công trình cũng như điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mưa lũ hiện nay; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV KTCTTL tổ chức các đoàn kiểm tra hiện trạng an toàn đập, tình hình hư hỏng, xuống cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Đối với một số hồ chứa có bộc lộ những biểu hiện mất an toàn, nguy cơ vỡ đập như hồ Khe Chù, Đồng Mười huyện Quảng Trạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp danh mục đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trong thời gian tới.
Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đôn đốc các địa phương có đê, kè bị sự cố hư hỏng tập trung bằng các giải pháp khắc phục, tu bổ ngay để ổn định đời sống nhân dân và khôi phục đảm bảo sản xuất; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, đơn vị tham mưu UBND tỉnh đề xuất trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí để đâu tư nâng cấp, tu bổ nhiêu tuyến đê kè xung yếu, cấp bách. Hiện nay các địa phương, đơn vị đang triển khai lập dự án đầu tư xây dựng công trình cho các đoạn tuyến bị sự cố hư hỏng như: Kè sông Dinh, Kè Hữu Gianh huyện Bố Trạch; một số vị trí hư hỏng do cơn bão số 10 năm 2017 cũng đã được các địa phương kịp thời trích từ nguồn dự phòng và lồng ghép một số nguồn vốn khác để sửa chữa, khắc phục kịp thời ổn định đời sống nhân dân dọc bờ biển huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.
Song song với công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý nhà nước, quản lý của các địa phương, đơn vị khai thác công trình Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thanh tra một số công trình có dấu hiệu vi phạm hành lang bảo vệ để chẩn chỉnh công tác quản lý nhất là ở các địa phương cấp huyện, xã được phân cấp quản lý công trình. Qua công tác kiểm tra, thanh tra đối với các công trình thủy lợi nhất là đập, hồ chứa nước cho thấy tình hình lấn chiếm, vi phạm vào phạm vi bảo vệ công trình xảy ra khá phố biến, công tác quản lý nhà nước, nhận thức về pháp luật ở một số địa phương cấp xã vẫn còn rất hạn chế và lỏng lẻo.
Trong thời gian còn lại trước mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và tiên độ thi công vượt lũ đối với các công trình thủy lợi, trong đó chỉ đạo quyết liệt đối với các hồ chứa nước đang thi công.
 

Nguyễn Thành Long - Chi cục Thủy lợi

[Trở về]