Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cơ sở được cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh Quảng Bình 
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM
AN TOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Cập nhật đến ngày 31/5/2018)
 
 
TT
Tên, địa chỉ cơ sở bán sản phẩm
Loại sản phẩm
Số giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
1
Công ty TNHH Sinh thái miền tây Quảng Bình: Tiểu khu Lưu Thuận, TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.
Điện thoại 0903.487.577
Mật ong
Số 01/XNC, cấp ngày 29/9/2016
2
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng: Thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 01299.302.207
Gạo P6
Số 02/XNC, cấp ngày 23/11/2016
3
Công ty TNHH MTV An Nông: 123 Hai Bà Trưng, TP Đồng Hới.
 Điện thoại: 01235.499.438
Rau ngót, rau diếp cá, mướp ngọt, rau muống, rau cải ngọt
Số 03/XNC, cấp ngày 17/11/2017
4
Công ty TNHH DVTM TH Thanh Quang: Thôn Thanh Danh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
Điện thoại: 0986.662.345
Cá thu, cá hồng, cá nục, cá bạc má, mực ống
Số 04/XNC, cấp ngày 15/12/2017
5
HTX sản xuất và chế biến khoai deo Hải Ninh: Thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh
Điện thoại: 01645.859.497
Khoai deo Hải Ninh
Số 05/XNC, cấp ngày 9/02/2018
6
Cơ sở sản xuất, kinh doanh tỏi Đinh Viết Bảo: Thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 0888.136.677
Tỏi
Số 06/XNC, cấp ngày 06/02/2018
7
Cơ sở sản xuất, kinh doanh tỏi Phạm Thị Ý: Thôn Vĩnh Phú,  xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 01667.958.832
Tỏi
Số 07/XNC, cấp ngày 06/02/2018
8
Cơ sở sản xuất, kinh doanh tỏi Nguyễn Văn Toàn: Thôn Cồn Nâm,  xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 0987.363.517
Tỏi
Số 08/XNC, cấp ngày 06/02/2018
9
Cơ sở sản xuất mướp đắng an toàn: Thôn Tương trợ, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 04696.104.581
Mướp đắng
Số 09/XNC, cấp ngày 20/4/2018
 
Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình

 

 

 

[Trở về]