Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cơ sở kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 

 Danh sách cơ sở kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Đơn vị kiểm tra: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản
(Số liệu thực hiện từ ngày 01/01/2018-30/6/2018)
 
TT
Tên cơ sở
Mã số cơ sở/ Số ĐKKD
Loại hình sản xuất, kinh doanh
Địa chỉ
Ngày kiểm tra
Kết quả xếp loại
Ghi chú
1
Cảng cá Nhật Lệ
44-01-001-CA
Cảng cá
Phú Hải - Đồng Hới
25/01/2018
A
Kiểm tra định kỳ
2
Cảng cá Sông Gianh
44-05-002-CA
Cảng cá
Thanh Trạch -Bố Trạch
30/01/2018
B
Kiểm tra định kỳ
3
Công ty TNHH Đức Hiếu
44-01-002-KL
Kho lạnh
Cảng cá Nhật Lệ - Phú Hải - Đồng Hới
25/01/2018
B
Kiểm tra định kỳ
4
Công ty TNHH VT và TM Thuận Lợi
44-05-007-KL
Kho lạnh
Cảng cá Sông Gianh - Thanh Trạch - Bố Trạch
30/01/2018
B
Kiêm tra xếp loại
5
Công ty TNHH TM Tân Hải
44-07-008-KL
Kho lạnh
Ngã 3 Cam Liên - Cam Thủy - Lệ Thủy
04/4/2018
B
Kiểm tra định kỳ
6
Công ty TNHH TS và VT Thanh Hải
44-05-015-KL
Kho lạnh
Đức Trạch -Bố Trạch
15/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
7
Công ty TNHH TM-TH Phước Sang
44-05-010-KL
Kho lạnh
Đức Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
8
Công ty TNHH XNKTS An Bình
44-05-012-KL
Kho lạnh
Thanh Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
9
Công ty TNHH DV TM Tuấn Vũ
44-05-003-KL
Kho lạnh
Lý Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
10
Công ty TNHH Thủy sản Quý Hồng
44-05-011-KL
Kho lạnh
Lý Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
11
Công ty TNHH Hải sản Hà Phát
44-01-014-KL
Kho lạnh
Hải Thành - Đồng Hới
21/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
12
Công ty TNHH Hương Thành
44-07-004-KL
Kho lạnh
Ngư Thủy Bắc - Lệ Thủy
20/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
13
Công ty TNHH VT và TM Thuận Lợi
44-05-006-NL
Thu mua Thủy sản
Thanh Trạch -Bố Trạch
30/01/2018
B
Kiêm tra xếp loại
14
Công ty TNHH TMDV Chung Thảo
44-05-021-NL
Thu mua Thủy sản
Bắc Trạch - Bố Trạch
30/01/2018
B
Kiểm tra định kỳ
15
DNTN Hiên Thanh
44-04-020-NL
Thu mua Thủy sản
Cảnh Dương - Quảng Trạch
16/03/2018
B
Kiểm tra định kỳ
16
Công ty TNHH Vũ Lâm
44-04-007-NL
Thu mua Thủy sản
Cảnh Dương - Quảng Trạch
16/03/2018
B
Kiểm tra định kỳ
17
Công ty TNHH TM-TH Phước Sang
44-05-002-NL
Thu mua Thủy sản
Thanh Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
18
Công ty TNHH XNKTS An Bình
44-05-019-NL
Thu mua Thủy sản
Thanh Trạch - Bố Trạch
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
19
Công ty Cổ phẩn thủy sản Sông Gianh
44-05-001-DL
Chế biến thủy sản
Thanh Trạch - Bố Trạch
23/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
20
Công ty TNHH XNK Dalu Sirimi
44-05-002-DL
Chế biến thủy sản
Thanh Trạch - Bố Trạch
23/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
21
Công ty TNHH MTV XNK TS Quảng Bình Surimi
44-05-003-DL
Chế biến thủy sản
Bắc Trạch - Bố Trạch
23/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
22
Công ty TNHH My Drink
44-01-001-TXK
Chế biến nông sản
63 Phan Đình Phùng - Đồng Hới
07/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
23
Chi nhánh Quảng Bình Công ty TNHH Bio Korea Việt Nam
44-01-001-MT
Chế biến muối
Vạn Trạch - Bố Trạch
09/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
24
DNTN TM DV Hùng Thịnh Vượng
44-01-002 - XXG
Sơ chế gạo
74 Hoàng Diệu - Đồng Hới
07/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
25
Công ty TNHH sinh thái miền Tây Quảng Bình
44-03-001-MO
Sơ chế mật ong
Lưu Thuận - Đồng Lê - Tuyên Hóa
11/5/2018
B
Kiểm tra định kỳ
26
DNTN TMTH Hoàng Phương
44-01-001-XXG
Sơ chế gạo
Bắc Lý - Đồng Hới
27/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
27
Công ty TNHH TMVT Tân Châu Phát
44-01-004-XXG
Sơ chế gạo
KCN Bắc Đồng Hới - Đồng Hới
21/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
28
Công ty TNHH SXTMDV Trần Quân
44-01-005-CP
Chế biến
cà phê
Hải Thành - Đồng Hới
21/6/2018
B
Kiểm tra định kỳ
29
Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao
44-01-001-ĐH
Sản xuất đông trùng hạ thảo
Bắc Lý - Đồng Hới
21/6/2018
A
Kiểm tra định kỳ
30
DNTN Hoài Hiến
44-04-012-NĐ
Sản xuất nước đá
Cảnh Dương - Quảng Trạch
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
31
Công ty cổ phần thương mại Anh Đức
44-08-013-NĐ
Sản xuất nước đá
Quảng Phúc - Ba Đồn
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
32
Trần Công Lý
44-08-014-NĐ
Sản xuất nước đá
Quảng Phúc - Ba Đồn
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
33
Nguyễn Thị Bình
44-04-015-NĐ
Sản xuất nước đá
Cảnh Dương - Quảng Trạch
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
34
Phạm Thị Thu Thanh
44-04-016-NĐ
Sản xuất nước đá
Cảnh Dương - Quảng Trạch
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
35
Lê Lai
44-05-017-NĐ
Sản xuất nước đá
Nhân Trạch - Bố Trạch
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
36
Phan Đình Sơn
44-05-018-NĐ
Sản xuất nước đá
Nhân Trạch - Bố Trạch
03/4/2018
B
Kiêm tra xếp loại
37
Công ty TNHH xăng dầu Nguyễn Hùng
3100262501
Sản xuất nước đá
Bảo Ninh - Đồng Hới
02/4/2018
B
Tái kiểm tra loại C
38
Trần Thu Sâm
29A8001212
Sản xuất nước đá
Bảo Ninh - Đồng Hới
02/4/2018
C
Tái kiểm tra loại C
39
Hoàng Viết Hiệp
29A8003917
Sản xuất nước đá
Bảo Ninh - Đồng Hới
05/4/2018
C
Tái kiểm tra loại C
40
Nguyễn Văn Chiến
44-01-019-NĐ
Sản xuất nước đá
Hải Thành - Đồng Hới
23/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
41
Nguyễn Văn Mạnh
44-05-020-NĐ
Sản xuất nước đá
Thanh Trạch - Bố Trạch
23/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
42
Nguyễn Văn Thắng
44-05-021-NĐ
Sản xuất nước đá
Bắc Trạch - Bố Trạch
23/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
43
Công ty TNHH TMDV Mai Thịnh
44-01-006-KD
Chuyên doanh thủy sản
299  Lý Thường Kiệt - Đồng Hới
22/5/2018
B
Kiêm tra xếp loại
 

CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

[Trở về]