Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cơ sở thẩm định, phân loại theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT Đơn vị kiểm tra: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Số liệu 6 tháng đầu năm 2020) 

 Danh sách cơ sở thẩm định, phân loại theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT

Đơn vị kiểm tra: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản
(Số liệu 6 tháng đầu năm 2020)
 
TT
Tên cơ sở
Mã số cơ sở/ Số ĐKKD
Loại hình
Địa chỉ
Ngày thẩm định
Kết quả xếp loại
Ghi chú
1
Cs sản xuất nem chả Lực Lâm thuộc Công ty TNHH Ái Phượng
 
44-06-001-CHA
 
Thu mua, sơ chế, chế biến
Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
 
9/1/2020
 
B
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận
(cấp mới)
2
Cơ sở chế biến cà phê thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trần Quân
44-01-005-CP
TDP2, phường Hải Thành, TP Đồng Hới
11/3/2020
B
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận
(cấp lại do hết hạn)
3
Cơ sở chế biến khoai deo thuộc Công ty TNHH Linh Huệ
 
44-01-002-KG
 
TDP 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới
 
12/3/2020
 
B
Thẩm định đánh giá định kỳ
4
Cơ sở chế biến nước mắm thuộc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thanh Quang
44-05-001-NM
Thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
21/4/2020
B
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận
(cấp mới)
5
Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hùng Thịnh Vượng
44-01-002-XXG
74 Hoàng Diệu, phường Nam Lý, TP Đồng Hới
15/5/2020
B
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận
(cấp lại do hết hạn)
6
Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Năm Mục tiêu - Chi nhánh Quảng Bình
 
44-01-019-KL
 
Kho lạnh bảo quản sản phẩm nông thủy sản
24 đường Đồng Hải, phường Hải Thành, TP Đồng Hới
 
12/3/2020
 
B
Thẩm định đánh giá định kỳ

 

[Trở về]