Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm 

 Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Số liệu thực hiện đến ngày 15/7/2018)
TT
Tên cơ sở
Địa chỉ
Tên sản phẩm công bố
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tự công bố
Ghi chú
1
Hộ kinh doanh Vĩnh Thủy
Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mực rim me
16/5/2018
 
Cá cơm rim
16/5/2018
 
2
Cơ sở sản xuất nén sạch Trương Hát
Thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy
Nén Mỹ Sơn
19/6/2018
 
3
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát
Thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
Thỏ Ruby
11/7/2018
 
 

Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản

[Trở về]