Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 

 Vật tư nông nghiệp là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, phục vụ có chất lượng cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

 Tỉnh ta hiện có 02 cơ sở sản xuất phân bón; 336 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 106 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; 71 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thuốc thủy sản; 37 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng (nông nghiệp, lâm nghiệp); 11 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống vật nuôi; 14 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản. Để đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp phục vu sản xuất cho bà con nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Thanh tra Sở, các Chi cục có chức năng Thanh tra chuyên ngành thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.
Qua các đợt kiểm tra cho thấy các nhà máy sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh và đảm bảo chất lượng phân bón, có địa điểm sản xuất, có kho chứa sản phẩm, đầu tư thiết bị máy móc, bố trí lao động phù hợp với quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các sản phẩm phân bón đã làm hồ sơ và được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào danh mục phân bón được phép sản xuất và lưu hành trong nước. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo dõi và thực hiện các quy định về công bố chất lượng, ghi nhãn mác và hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất. Từng bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Sản phẩm phân bón của các nhà máy sản xuất đảm bảo chất lượng như công bố được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng, sản phẩm được tiêu thụ mạnh trong và ngoài tỉnh với số lượng khá lớn.
Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có địa điểm kinh doanh, biển hiệu, kho chứa hàng, tủ bán hàng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường và lưu hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công bố chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất theo quy định. Hàng hóa được đóng gói bao bì, nhãn mác ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và các thông tin khác theo quy định của pháp luật. Đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chủ cơ sở kinh doanh được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn đã thanh kiểm tra thường xuyên và lấy mẫu các loại vật tư nông nghiệp để phân tích kiểm tra chất lượng đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện có các loại vật tư nông nghiệp giả và kém chất lượng lưu hành trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Có một số cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ không có giấy phép đăng ký kinh doanh; cửa hàng không có biển hiệu, không có kho riêng, không có kệ giá bảo quản, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y chung với hàng hóa khác; không có chứng chỉ hành nghề hoặc không tập huấn kiến thức chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật,thuốc thú y; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y quá hạn sử dụng. Ngoài ra có một số cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi không thực hiện niêm yết giá, không có hồ sơ, giấy tờ liên quan về công bố chất lượng hàng hóa kèm theo từng lô hàng theo quy định; còn có tình trạng bán thuốc Bảo vệ thực vật trong chợ. Riêng về lĩnh vực phân bón, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định này quy định nhiều điểm mới về điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón nhưng do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tìm hiểu, cập nhật kịp thời nên một số cơ sở chưa thực hiện đúng theo quy định.
Để hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan như Thanh tra Sở, Chi cục Thú y, Chi Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản, Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh Vật tư nông nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời rà soát các cơ sở đủ điều kiện chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn cho các đối tượng kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực vật tư nông nghiệp đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa..
Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 19/6/2015 của Chính phủ và các chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh về chống sản xuất, kinh doanh hàng giả theo chuyên đề về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Với quyết tâm nỗ lực của toàn ngành và chính quyền địa phương, trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt cho bà con nông dân.


Hồ Minh Lộc
Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT

[Trở về]