Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (Khai thác IUU) 
 Sáng 11-3, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.
 Xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC, là cơ hội tái cơ cấu ngành thủy sản phát triển bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng thời hội nhập với quốc tế, trong 3 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt các sở, ngành, địa phương phải nhận thức rõ việc thực hiện công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng; UBND tỉnh đã kiện toàn BCĐ thực hiện chương trình 1885 phù hợp với tình hình công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống IUU của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá.
Công tác tuyên truyền, các quy định chống khai thác IUU, Luật Thủy sản 2017 cho cộng đồng, nhân dân và ngư dân được phổ biến mạnh mẽ, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện, lồng ghép 32 Hội nghị tuyên truyền với hơn 3.000 lượt ngư dân tham dự; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tin bài trên bản tin Nông nghiệp và PTNT; thông qua địa phương phát hơn 8.000 tờ dán, 500 sổ tay pháp luật cho các chủ tàu, thuyền trưởng; tổ chức cho 619 thuyền trưởng/ chủ tàu ký cam kết không khai thác IUU…
BCĐ đã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ về chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC. Kiểm tra, xác minh tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong 3 năm qua, tỉnh có 197 tàu cá vượt ranh giới qua vùng biển Trung Quốc; các địa phương đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Biên phòng tỉnh kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. Thực hiện đánh dấu nhận biết tàu cá, lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Đối với công tác đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch đã được Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương thực hiện đúng theo quy định. BQL cảng cá thực hiện giám sát bốc dỡ thủy sản, kiểm tra tàu cá xuất bến, cập cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác…
Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đó là: Kiện toàn BCĐ về chống khai thác IUU và Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá; tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU; tiếp tục triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp chủ tàu cá vi phạm; khẩn trương triển khai thực hiện Dự án điều tra nguồn lợi thủy sản vùng lộng và ven bờ của tỉnh…
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo để nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU; Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các nhà mạng, chỉnh trang hệ thống thiết bị, yêu cầu các chủ tàu lắp đặt hệ thống thiết bị hành trình; Sở Nông nghiệp và PTNT phải cân đối lực lượng trong việc thành lập lực lượng kiểm ngư; các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp theo dõi, nhắc nhở các chủ tàu bật thiết bị hành trình trong quá trình khai thác đánh bắt thủy hải sản; các địa phương phải xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy hải sản bất hợp pháp; Công an tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý ở các xã vùng biển để củng cố hoạt động khai thác đánh bắt trên biển cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Phòng Thông tin – Tuyên truyền


 

[Trở về]