Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác trên biển 
 Quảng Bình là tỉnh ven biển, có nghề khai thác thủy sản khá phát triển. Toàn tỉnh hiện có trên 6.790 tàu cá, trong đó có 1.207 tàu cá khai thác xa bờ đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng vi phạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (khai thác IUU) nhất là việc sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản, tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ vẫn còn diễn ra. Tình trạng trên không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mà còn làm mất an ninh, trật tự trên biển, mà còn là một trong những nguyên nhân để Ủy ban Châu Âu (EC) đưa ra thẻ vàng đối với hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế thủy sản và uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.
 Trong năm 2020, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, được Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi nhận.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn giải pháp, quán triệt các đơn vị, địa phương liên quan phải đẩy mạnh hơn nữa công tác chống khai thác IUU; thành lập Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 188 để tăng cường công tác chỉ đạo chống khai thác IUU. Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiện toàn lại Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tàu cá xuất bến, cập cảng phù hợp với điều kiện nghề cá của tỉnh và công tác chống khai thác IUU trong tình hình mới.
Trên cơ sở đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho ngư dân; tăng cường thực hiện công tác quản lý tàu cá, cấp phép khai thác thủy sản vùng khơi theo hạn ngạch; lắp đặt và vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá; điều tra, xác minh, xử lý khi có thông tin tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động kiểm tra tàu cá xuất bến, cập cảng; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác IUU trên biển. Riêng đối với lực lượng Thanh tra chuyên ngành thủy sản, trong 05 tháng đầu năm 2021 đã chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng, địa phương tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt 67,5 triệu đồng, tịch thu 02 bộ kích điện, từ đó đã có răn đe, giáo dục đối với người vi phạm. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản được nâng lên, tình hình vi phạm nhìn chung đã giảm. Trong thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các giải pháp trên nhằm tiến tới ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác IUU.
Nhìn chung, công tác chống khai thác IUU của tỉnh trong bối cảnh hiện nay gặp nhiều lực cản như sản xuất khai thác thủy sản khó khăn, hiệu quả thấp, tình hình dịch bệnh Covid-19 phát sinh và diễn biến phức tạp, phải thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống, trong đó có giãn cách xã hội; lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản không được bố trí thêm biên chế, phương tiện tàu kiểm ngư đã cũ, tốc độ thấp rất khó trong thực hiện kiểm tra, truy đổi tàu cá vi phạm. Tuy nhiên cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, công tác chống khai thác IUU của tỉnh sẽ đạt được những kết quả khả quan, sớm cùng với cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC đối với hàng thủy sản xuất khẩu, góp phần phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững hiện đại và hội nhập.


Lê Văn Quốc
Chi cục Thủy sản

[Trở về]