Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện cải tạo chất lượng đàn bò địa phương 
 Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi, từ vài năm trở lại đây, tỉnh Quảng Bình luôn chú trọng việc cải tạo đàn bò địa phương. Nhờ được xã hội hóa, tỷ lệ đàn bò lai của tỉnh đã tăng lên đáng kể so với trước, tuy nhiên, chênh lệch tỷ lệ đàn bò lai giữa các địa phương trong tỉnh vẫn còn cao. Do đó, việc hỗ trợ người chăn nuôi cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo đang tiếp tục được đẩy mạnh tại một số địa phương có tỷ lệ đàn bò lai thấp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cho người chăn nuôi.
 Theo đánh giá, chăn nuôi gia súc của tỉnh Quảng Bình đang từng bước chuyển dần từ số lượng sang chất lượng và giá trị, nhiều giống vật nuôi có giá trị được đưa vào sản xuất và tập trung phát triển theo hướng trang trại, gia trại đảm bảo an toàn dịch bệnh… Riêng đối với đàn bò, tổng đàn toàn tỉnh hiện có trên 95.000 con, trong đó bò lai chiếm tỷ lệ 51%, có những địa phương đạt cao như Lệ Thủy 55%, Tuyên Hóa 65%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ đàn bò lai đạt thấp, như Quảng Trạch chỉ 24%. Với mục tiêu phát triển đàn trâu, bò tăng 2-3%/năm, tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 60% vào năm 2020, trong đó bò lai hướng thịt đạt khoảng 30% tổng đàn bò, tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng đàn bò địa phương.
Để hỗ trợ người chăn nuôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tại huyện Quảng Trạch. Mục đích của mô hình là áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, đổi mới quy trình công nghệ nhằm chuyển từ chăn nuôi bò quảng canh, tận dụng, phân tán sang chăn nuôi thâm canh tạo hàng hoá để tăng năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường.
Anh Nguyễn Việt Tiến, cán bộ chỉ đạo mô hình cho biết: Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 3-2019 tại 2 xã Quảng Thạch và Quảng Tiến của huyện Quảng Trạch. Đây là 2 xã có tiềm năng để phát triển chăn nuôi bò và nằm trong quy hoạch, định hướng phát triển chăn nuôi của huyện Quảng Trạch. Trên cơ sở yêu cầu, mục tiêu của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã lựa chọn 70 hộ chăn nuôi tại 2 xã với 200 con bò cái sinh sản (trong đó xã Quảng Tiến có 94 con/35 hộ, xã Quảng Thạch có 106 con/35 hộ), có chuồng trại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và có trình độ để tiếp thu kỹ thuật cũng như chuyển giao nhân rộng cho các hộ khác trên địa bàn. Bò cái nền sinh sản là giống bò vàng Việt Nam có khối lượng khoảng 180 kg/con và bò cái nền sinh sản Zebu F1, F2 có ngoại hình đẹp, khối lượng từ 220 kg, đủ tiêu chuẩn làm giống để làm nền lai tạo.
Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư còn tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt hộ chăn nuôi tại các xã thực hiện dự án. Sau khi được tập huấn, các hộ thực hiện mô hình đã cơ bản nắm được các vấn đề tổng quan về thụ tinh nhân tạo bò, yêu cầu chọn bò cái nền, hoạt động sinh sản ở bò cái, kỹ thuật phát hiện động dục ở bò cái cũng như cách phát hiện thời điểm phối giống thích hợp để có tỷ lệ phối giống có chửa đạt cao nhất. Trung tâm cũng đã hỗ trợ vật tư thụ tinh nhân tạo và một phần thức ăn chăn nuôi cho các hộ thực hiện mô hình đảm bảo theo tiến độ và yêu cầu của mô hình. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp cho người chăn nuôi hiểu được ý nghĩa của việc cải tạo đàn bò theo hướng chất lượng, giá trị bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Các hộ thực hiện mô hình được cấp phát và hướng dẫn cách viết sổ theo dõi kỹ thuật cũng như ứng dụng trong quản lý chăn nuôi đàn bò tại hộ.
Đến nay, sau gần 1 năm, việc triển khai mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo đã bước đầu đáp ứng các tiêu chí về quy mô, địa điểm và định hướng phát triển chăn nuôi đối với các xã đang tập trung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mô hình cũng được các địa phương và hộ tham gia hưởng ứng tích cực và đánh giá cao. Các hộ tham gia cơ bản thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ của mô hình. Hiện tại, đã thực hiện phối giống có chửa được 200 con bò cái, đạt 100% tiến độ của mô hình.
Quảng Bình là địa phương có tiềm năng phát triển chăn nuôi, tuy nhiên, bà con vẫn chăn nuôi kiểu tự phát, nhỏ lẻ theo kiểu kinh nghiệm nên không có kỹ thuật, không có sổ sách ghi chép nên khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh và động dục. Nhờ thực hiện mô hình, người chăn nuôi bò đã được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò sinh sản như nắm bắt được những kỹ thuật mới, thời điểm phối giống thích hợp, quy trình chăn nuôi bò theo các giai đoạn và từng đối tượng, có sổ sách ghi chép, biết cách phòng và điều trị bệnh. Đặc biệt, nhiều hộ ngoài mô hình sau khi được tập huấn, tham quan mô hình đã học tập làm theo, từ đó nhiều mô hình sẽ được nhân rộng, giải quyết công ăn, việc làm cho người dân, tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng cao góp phần xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình cũng góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: nâng cao thu nhập/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, là tiền đề để hình thành các hợp tác xã sản xuất…
[Trở về]