Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của việc áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
 Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 37.615,2 ha diện tích canh tác cây trồng cạn, trong đó: Diện tích áp dụng biện pháp tưới truyền thống là 36.410,4 ha chiếm 96,8%; diện tích áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (TTT-TKN) là 281,6 ha chiếm 0,7% (trong đó bao gồm nhóm cây lâu năm là 65,2 ha; nhóm cây ăn quả là 159,6 ha; nhóm cây rau màu, hoa là 39,1 ha và cây dược liệu là 17,7 ha).
 Những năm qua, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã được các doanh nghiệp, hộ gia đình đưa vào vận dụng và cho thấy TTT-TKN đã đem lại hiệu quả về nhiều mặt như giảm chi phí sản xuất, giải quyết được việc thiếu nước trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho người dân. Kết quả cụ thể, đối với sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng từ 10 - 50% tùy theo loại cây trồng, giảm chi phí công lao động tưới nước từ 20 - 30%. Đối với sử dụng tài nguyên (đất, nước), lượng nước tiết kiệm so với tưới truyền thống từ 20 - 40%. Đối với công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, việc áp dụng các biện pháp TTT-TKN ít bị ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm khi xảy ra thời tiết bất lợi, giảm nguy cơ thiếu nước khi nắng nóng kéo dài, giảm rủi ro, thiệt hại trong sản xuất; về mặt môi trường, áp dụng công nghệ TTT-TKN sẽ giảm ô nhiễm môi trường nhờ sử dụng hợp lý và tiết kiệm phân bón trong quá trình canh tác, hạn chế cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ngầm do khai thác quá mức cho phép.

Đạt được kết quả đó, trong 05 năm qua (2015 - 2020), trên cơ sở Kế hoạch hành động phát triển TTT-TKN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, tỉnh Quảng Bình đã triển khai tổ chức thực hiện, lồng ghép trong kế hoạch sản xuất hàng vụ, hàng năm của địa phương; triển khai rà soát, lập quy hoạch chi tiết lưu vực sông Roòn và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn 2030; triển khai lập quy hoạch chi tiết thủy lợi vùng Nam sông Gianh và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; lồng ghép giải pháp TTT-TKN vào Kế hoạch Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025. Cùng với việc thực hiện đồng bộ những thể chế, chính sách thúc đẩy áp dụng TTT-TKN, địa phương ưu tiên các dự án, doanh nghiệp đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao hưởng chính sách theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và quy định có liên quan khác của Nhà nước; hỗ trợ TTT-TKN thông qua việc lồng ghép với một số chương trình, dự án khác từ đó nhân rộng ra ở các địa phương.

Mặt khác, trong công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị để áp dụng TTT-TKN, toàn tỉnh đã xây dựng, thực hiện kế hoạch thông tin, truyền thông trên báo chí, truyền hình và Website của Tổng cục Thủy lợi về TTT-TKN; tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan thực tế một số mô hình đã xây dựng thành công tại địa phương; thường xuyên phổ biến tới các cá nhân, đơn vị về Kế hoạch hành động phát triển TTT-TKN cho cây trồng cạn, phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương, đơn vị chủ động tích trữ nguồn nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí thời vụ sản xuất phù hợp. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng đã tham gia trong việc áp dụng TTT-TKN cho cây trồng cạn giai đoạn 2015 - 2020. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 06 doanh nghiệp, 09 hợp tác xã tham gia áp dụng TTT-TKN với tổng diện tích là 65,4 ha cho một số loại cây như cây dược liệu, rau màu, giống cây lâm nghiệp và một số loại cây ăn quả.

Mặc dù công nghệ TTT-TKN có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp tưới truyền thống, tuy nhiên việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, diện tích cây trồng cạn được áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm còn hạn chế. Nguyên nhân áp dụng TTT-TKN còn hạn chế chủ yếu là do chi phí đầu tư, nhất là đầu tư ban đầu đối với công nghệ TTT-TKN còn cao so với thu nhập của người dân; đòi hỏi người sản xuất đầu tư phải tính toán sử dụng trong nhiều năm mới hoàn vốn và có lãi, trong khi động lực để thúc đẩy áp dụng TTT-TKN của người sản xuất chưa hiểu hết lợi ích khi áp dụng; cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân để thúc đẩy ứng dụng công nghệ TTT-TKN cho các loại cây trồng cạn thiếu đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền về giải pháp TTT-TKN cho cây trồng; hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Để Kế hoạch hành động TTT-TKN cho cây trồng cạn tiếp tục đạt nhiều kết quả, giai đoạn 2021 - 2020, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thấy được hiệu quả của việc áp dụng TTT-TKN; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi, chủ trang trại, gia trại và người dân; đào tạo, chuyển giao công nghệ về TTT-TKN gắn với công tác khuyến nông; xây dựng các mô hình mẫu, mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh (CSA) gắn với công nghệ TTT-TKN, các hồ lớn; thử nghiệm áp dụng chính sách mới; tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất, tiêu thụ … lồng ghép trong một số dự án đầu tư công để làm cơ sở nhân rộng mô hình; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm giải quyết đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp.

Để phát triển, mở rộng áp dụng công nghệ TTT-TKN, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí cho việc tu bổ, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi; có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống TTT-TKN; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến nông như xây dựng mô hình mẫu về TTT-TKN, mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh gắn với công nghệ TTT-TKN cùng với một số hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường…; đồng thời hỗ trợ kinh phí để đầu tư thực hiện những mô hình, dự án TTT-TKN phục vụ sản xuất với quy mô nhỏ, hộ gia đình; mở lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phương pháp TTT-TKN…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]