Bản in     Gởi bài viết  
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2: Tăng cường tuần tra, phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp 
 Trong những năm gần đây, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được các cấp, ngành, địa phương phối hợp thực hiện đồng bộ. Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đã có chiều hướng giảm cả về số lượng, tính chất, mức độ; tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: người dân vẫn lén lút vào rừng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; tình trạng lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp để trồng rừng kinh tế vẫn còn xảy ra ở một địa phương.
 Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 đã triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng như Công an, Quân Sự, Bộ đội biên phòng, Đường sắt và lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh. Việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp đồng bộ, linh hoạt đã tạo được những kết quả tích cực đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, đã nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phối hợp tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Có thời điểm trước đây, nhận thức của người dân, chủ rừng và chính quyền cơ sở về bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn phó mặc cho lực lượng Kiểm lâm, coi trách nhiệm bảo vệ rừng là của lực lượng Kiểm lâm. Vì vậy, tình trạng khai thác gỗ trái phép xảy ra thường xuyên và trở thành điểm nóng tại các địa bàn xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Tân Hóa (huyện Minh Hóa), đường Xuyên Á thuộc xã Thuận Hóa, xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) nhưng không có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả đạt được rõ nét nhất là vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với công tác quản lý bảo vệ rừng đã được nâng lên, các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, không còn “điểm nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp giảm rõ rệt.
Trong quá trình hoạt động, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 thường xuyên chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chủ rừng tổ chức nhiều đợt kiểm tra rừng tại gốc, tổ chức truy quét các tụ điểm về khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ở các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, từ công tác tuần tra, kiểm tra, nhận thấy khu vực xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn có dấu hiệu nổi cộm tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, Đội đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành lập Tổ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại tuyến đường 559B thuộc xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn và hoạt động có hiệu quả cao.
Để công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được thực hiện tốt hơn, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, phát huy sức mạnh toàn xã hội và ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Chuyển hướng tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng sang tác động tích cực, phát triển lâm nghiệp bền vững và xã hội hóa nghề rừng. Tạo điều kiện công ăn việc làm, tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người dân sống gần rừng, thu nhập phụ thuộc vào rừng.


Lê Hữu Tuân
Đội Kiểm lâm CĐ và PCCCR số 2

[Trở về]