Bản in     Gởi bài viết  
Dự án FMCR Quảng Bình: Công bố kế hoạch quản lý môi trường xã hội Tiểu Dự án trồng rừng năm 2021 
 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án. Địa điểm thực hiện Dự án tại 08 tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mục tiêu tổng thể của Dự án là cải thiện quản lý rừng ven biển tại các tỉnh vùng Dự án nhằm tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng. Quá trình triển khai, việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội là một trong những điều kiện bắt buộc đã được thống nhất giưa Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ WB tại các văn kiện Dự án.
 Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) được hiểu là một công cụ bảo vệ thường bao gồm thông tin và hướng dẫn quy trình giảm nhẹ và quản lý các tác động môi trường và xã hội trong suốt quá trình thực hiện dự án. Kế hoạch ESMP bao gồm danh sách các biện pháp giảm thiểu điển hình được thực hiện bởi các các nhà thầu, chương trình giám sát môi trường, tổ chức thực hiện và chi phí giám sát ước tính.

Thực hiện Kế hoạch năm 2021, Dự án FMCR Quảng Bình đã hợp đồng tư vấn thiết kế trồng rừng với diện tích 407 ha (bao gồm cả trồng rừng phục hồi và trồng mới), hồ sơ thiết kế trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ quy định của Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư Dự án) đã chỉ đạo BQL Dự án FMCR tỉnh thực hiện việc khảo sát, đánh giá, lập các Báo cáo liên quan đến an toàn môi trường và xã hội trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của Dự án. Ngày 25/10/2021, Ngân hàng thế giới (WB) có thư không phản đối và ngày 02/11/2021 BQL Dự án FMCR Trung ương có Văn bản thống nhất Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) đối với hoạt động thiết kế trồng rừng phòng hộ ven biển trên cạn năm 2021 của Dự án FMCR Quảng Bình.

Đối với công tác trồng rừng phòng hộ ven biển, các tác động tổng quan chủ yếu về môi trường là theo hướng tích cực. Việc trồng rừng phòng hộ mang lại những lợi ích to lớn về môi trường, xã hội, phòng chống và giảm thiểu tác động của thiên tai; góp phần bảo vệ đê điều, giảm thiểu tối đa thảm hoạ khi giông bão, triều cường đổ bộ; hạn chế nhiễm mặn đối với đất canh tác nông nghiệp, bảo vệ môi trường sống cho sinh vật biển ven bờ, duy trì tính đa dạng sinh học vùng ven biển. Góp phần điều hoà khí hậu, làm trong sạch môi trường. Việc thực hiện trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển thông qua các cộng đồng địa phương sẽ nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và quyền lợi từ việc bảo vệ và phát triển rừng; góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm cho người dân thông qua việc thuê khoán lao động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng có thể xảy ra một số tác động tiêu cực chính như tác động đến môi trường nước và phát sinh chất thải rắn; ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật hiện hữu và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rừng; các tác động về xã hội bao gồm vấn đề giới, rủi ro sử dụng lao động trẻ em; rủi ro khi người tham gia trồng rừng có thể bị thương, tai nạn, dịch bệnh Covid19... các tác động này được đánh giá ở mức độ thấp đến trung bình, mang tính cục bộ và tạm thời. Mặc dù vậy, thực hiện quy định, yêu cầu của dự án, BQL Dự án đã xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực nêu trên thông qua Kế hoạch an toàn môi trường và xã hội (ESMP) của Dự án. Ngày 02/11/2021, BQL Dự án đã thực hiện việc công khai các tài liệu chính sách về an toàn môi trường xã hội, đề nghị UBND các xã phường vùng Dự án đăng tải, niêm yết công khai tại các địa điểm thực hiện Dự án để lấy ý kiến tham gia của các cộng đồng địa phương. Qua tham vấn bước đầu, người dân và cộng đồng địa phương rất ủng hộ việc thi công trồng rừng trên địa bàn, mong muốn quá trình thực hiện các hoạt động của Dự án đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn xã hội, nhất là tránh khói bụi, gây hư hỏng đường sá, tranh chấp đất đai; thi công cần nhanh, tránh gây ùn tắc giao thông và đảm bảo an ninh trật tự xã hội ….

Về tổng thể, các chính sách của Ngân hàng Thế giới (WB) luôn đặt vấn đề vệ sinh và an toàn môi trường xã hội lên hàng đầu. Quá trình thực hiện các Dự án của WB luôn được giám sát chặt chẽ. Với việc Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) được phê duyệt, công khai và thực hiện, công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng nói riêng và các hoạt động của Dự án FMCR Quảng Bình nói chung sẽ đảm bảo các yêu cầu về an toàn môi trường và xã hội trên theo quy định của Dự án./.

Tiểu Dự án :Thiết kế trồng rừng phòng hộ ven biển trên cạn – năm 2021

Tiểu Dự án: Thiết kế trồng phục hồi rừng phòng hộ ven biển trên cạn – năm 2021

 

Lê Vũ Khánh Hòa - BQL Dự án FMCR Quảng Bình.
Tháng 11/2021

[Trở về]