Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình 
 Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày đăng. Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/12/2017
[Trở về]