Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù, quy định và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hóa, thuê, mua tàu cá 

 

[Trở về]