Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT 
 Ngày 12/3/2018, cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị, cùng cán bộ, công chức lao động tham dự hội nghị.

 Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, thông qua quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ… Đây là hội nghị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao đông, tạo điều kiện cho cán bộ công chức được tham gia các ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động và các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi bổ sung các quy chế…nhằm phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá nhân, cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.
Chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phan Văn Khoa – Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả mà trong một năm qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số tồn tại cần phải chấn chỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Để nhiệm vụ công tác năm 2018 hoàn thành tốt mỗi cán bộ công chức cần phải tự nâng cao ý thức, nhận thức không những về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc mà về cả đạo đức lối sống; cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương áp dụng nhiều hơn nữa các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức.

 

Thùy Trang

[Trở về]