Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh trong thời gian tới 
 Sáng ngày 1-4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT, các đơn vị thuộc Sở và các huyện, TX, TP.
 Tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sử Thanh Long, chuyên gia cao cấp của Học viện nông nghiệp Việt Nam đã chia sẻ về kinh nghiệm chăn nuôi và mục tiêu xây dựng sản phẩm chăn nuôi hàng hóa đảm bảo yêu cầu về phúc lợi động vật, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu. Đồng thời, tập trung phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi trên cơ sở ứng dụng nền tảng số và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo hướng bền vững.
Trên cơ sở tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Sử Thanh Long cũng đề xuất định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh chăn nuôi với các giống cao sản lai với bản địa, có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu và chăn nuôi tại địa phương, đồng thời mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hữu cơ; nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và nguy cơ truyền lây giữa người và động vật; nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi theo chiều ngang và dọc nhằm tận dụng tiềm năng địa phương về điều kiện tự nhiên, con người, lịch sử; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quy trình chăn nuôi, đặc biệt là các công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghệ thứ tư; xây dựng hệ thống giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi theo hướng đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển công nghệ phụ trợ chăn nuôi, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp…
Các đại biểu cũng đã trao đổi một số khó khăn trong việc phát triển chăn nuôi gắn với du lịch, chăn nuôi an toàn và tham vấn để có giải pháp nhằm phát triển ngành chăn nuôi tại địa phương. Trên cơ sở tham vấn về thực trạng, giải pháp và định hướng phát triển chăn nuôi của chuyên gia, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp-PTNT sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tham mưu cho tỉnh để có định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển chăn nuôi trở thành ngành mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh


Ngọc Lan

 

[Trở về]