Bản in     Gởi bài viết  
HTX dịch vụ NN Trung Quán, xã Duy Ninh: Đưa máy cấy vào sản xuất lúa theo hướnghữu cơ 
 Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, thời gian qua, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trung Quán, xã Duy Ninh đã xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tiến hành cấy lúa bằng máy cấy.
 Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được thử nghiệm từ vụ đông xuân 2021-2022, với diện tích khoảng 3 sào, năng suất thu hoạch đạt 2,5 tạ/sào. Vụ hè thu năm 2022, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trung Quán có kế hoạch sản xuất 71 ha lúa, trong đó chọn 0,5 ha tiếp tục thử nghiệm mô hình sản xuất lúa hướng hữu cơ tại hộ gia đình ông Trần Văn Hoàn, Giám đốc hợp tác xã. Mô hình được thực hiện cơ bản theo quy trình sản xuất lúa hướng hữu cơ. Đặc biệt, Hợp tác xã đã mua 1 máy cấy lúa trị giá 16 triệu đồng và thuê thêm 1 máy cây lúa khá hiện đại để thực hiện cấy lúa trên cánh đồng thử nghiệm theo quy trình. Việc cấy lúa bằng máy được thực hiện trình diễn tại ruộng nhằm giới thiệu, hướng dẫn quy trình từ khâu bắc mạ đến sử dụng máy cấy nói riêng và quy trình sản xuất lúa hướng hữu cơ nói chung cho bà con xã viên.
Theo kế hoạch, trong vụ đông xuân 2022-2023, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trung Quán, xã Duy Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa hướng hữu cơ bằng phương pháp sử dụng máy cấy trên diện tích khoảng 5 ha, với 50 hộ gia đình tham gia.

HTX DVNN Trung Quán đưa máy cấy vào sản xuất lúa


Hà Ngọc Khang
Đài TT-TH Quảng Ninh

 

[Trở về]