Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả đáng ghi nhận từ dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
 Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, phát triển làng nghề, tăng thu nhập cho lao động nông thôn (LĐNT), được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn Trung ương, địa phương và các chương trình dự án, trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện công tác đào đạo nghề cho LĐNT. Tuy còn những hạn chế nhất định nhưng công tác đào tạo nghề cho LĐNT trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau đào tạo, đa số người được học nghề đã tìm được việc làm với mức lương ổn định hoặc tự tạo việc làm, chủ động tạo dựng cơ nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống.
 Xác định công tác đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 01-CT/TU ngày 15/10/2010 của Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 tỉnh Quảng Bình; phê duyệt các đề án và kế hoạch triển khai, phê duyệt danh mục nghề và các văn bản chỉ đạo nhằm thự hiện công tác đào tạo nghề một cách hiệu quả. Một số địa phương đã quan tâm công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt nhu cầu học nghề của LĐNT nên việc thực hiện Đề án đã đi đúng hướng và đạt được kết quả mong muốn. Mục tiêu từ năm 2010-2015 sẽ đào tạo nghề cho 83.040 LĐNT (bao gồm 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và dưới 3 tháng); bình quân mỗi năm đào tạo khoảng 13.900 người; trong đó số LĐNT được hỗ trợ học nghề theo đề án 1956 (sơ cấp nghề và dưới 3 tháng) 7.000 người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề tối thiểu 70%.
Để công tác đào tạo nghề đạt kết quả cao, đề án có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách đào tạo nghề cho LĐNT; đổi mới cách thức quản lý, tổ chức dạy nghề, lấy hiệu quả dạy nghề làm mục tiêu đào tạo; nhân rộng mô hình dạy nghề có hiệu quả; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề và chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm dạy nghề, tăng cường quản lý Nhà nước về đào tạo nghề...
Nhờ tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp tích cực trong triển khai thực hiện của các ngành, địa phương và sự tham gia của các Trường, Trung tâm, đơn vị dạy nghề cũng như sự hưởng ứng tích cực của nông dân nên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 năm có 62.840 LĐNT được học nghề (đạt 75,6% mục tiêu Đề án), trong đó học nghề theo Đề án 1956 là 19.977 người; các đề án, chương trình khác 21.333 người, tự đi học nghề và thanh toán chi phí đào tạo 18.461 người. Đáng chú ý là số LĐNT được hỗ trợ học nghề theo Đề án sau đào tạo nghề có việc làm là 15.158 người (đạt 75,5%), trong đó thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp 16 người; tự tạo việc làm mới hoặc vẫn làm việc cũ nhưng năng suất, hiệu quả cao hơn là 9.556 người; được doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng 4.424 người, được bao tiêu sản phẩm là 1.162 người. Công tác thông tin tuyên truyển về chủ trương, chính sách đào tạo nghề cho LĐNT đã được các cơ quan truyền thông quan tâm thực hiện. Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của LĐNT đã được Sở LĐ-TBXH triển khai từ năm 2010, qua khảo sát thực tế tại 185.237 hộ gia đình, có 536. 733 người trong độ tuổi có khả năng lao động; trong đó số người đăng ký nhu cầu học nghề là 34.617 với 44 nghề khác nhau.
Sau khi được hỗ trợ học nghề, nhiều LĐNT đã phát huy kiến thức được đào tạo. Anh Đinh Minh Chính ở thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa sau khi tham gia lớp chăn nuôi thú y, với kiến thức và kinh nghiệm bản thân, thông qua tổ vay vốn của Hội Phụ nữ, anh đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH mua 1 con lợn nái để gây giống. Sau khi làm quen kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống chuồng trại, anh đã đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay đàn lợn giống và lợn thịt của anh đã lên đến 200 con, trừ chi phí còn cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó gia đình anh đã thoát nghèo và trở thành hộ khá giả trong xã. Cũng Như anh Chính, các anh Ngô Thanh Phong ở thôn Kim Nại và anh Lê Văn Lương thôn Thống Nhất, (An Ninh-Quảng Ninh); anh Trần Chính Niệm thôn An Xá (Lộc Thủy-Lệ Thủy) sau khi học nghề trồng và nhân giống nấm đã triển khai mô hình trồng nấm tại hộ gia đình; giải quyết việc làm thường xuyên cho 2-3 lao động, thu hái 30-50kg nấm mỗi ngày, thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng...
Có thể nói công tác đào tạo nghề cho LĐNT rất thiết thực và mang tính cấp bách được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, để công tác này mang lại hiệu quả cao, ngoài việc đào tạo đội ngũ giáo viên có tâm huyết, cán bộ quản lý có năng lực, cơ sở vật chất và trường lớp đầy đủ thì cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chọn nghề và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất để làm sao 90-95% LĐNT học nghề xong có thể vận dụng được kiến thức vào thực tiễn, tìm được việc làm, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đặng Văn Huế

 

[Trở về]