Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả hỗ trợ khắc phục sản xuất chăn nuôi sau lũ lụt 
 Đợt lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/10/2020 trên địa bàn tỉnh đã làm chết và cuối trôi nhiều gia súc, gia cầm gây thiệt hại lớn về chăn nuôi, cụ thể trâu, bò thịt 1.280 con; bê cái đến 6 tháng tuổi 24 con; đàn lợn 21.019 con; đàn gia cầm 1.708.325 con; đàn hươu, cừu, dê 449 con. Ước tính giá trị thiệt hại gần 174 tỷ đồng.
 Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân kịp thời khắc phục sau lũ lụt. Sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Nông nghiệp và PTNT mà trực tiếp là Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ. Được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công an, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y và các đơn vị hỗ trợ đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tỉnh Quảng Bình khôi phục, phát triển ngành chăn nuôi sau ảnh hưởng đợt lũ lụt tháng 10/2020.
Theo đó, Sở Nông nghiệp-PTNT đã giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các huyện, TP, thị xã tiếp nhận và cấp phát giống gà, vịt và thức ăn chăn nuôi cho người dân đảm bảo và kịp thời. Kết quả, đến ngày 04/3/2021, đã tiếp nhận và cấp phát gà 255.500 con/265.000 con (đạt 96%), vịt 33.200 con/35.000 con (đạt 95%), thức ăn chăn nuôi 75.825 kg/75.000 kg (đạt 101%). Còn lại 9.500 con gà, 600 vịt của huyện Lệ Thủy và 1.200 vịt của huyện Quảng Ninh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục liên hệ với Cục Chăn nuôi và đơn vị hỗ trợ để cấp phát.
Sau khi được cấp phát, các hộ nuôi đã đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; tỷ lệ nuôi sống trung bình đạt 85%, cao nhất là huyện Quảng Ninh 95%, Bố Trạch 94%, Minh Hóa 92,5%, Tuyên Hóa 88%, thấp nhất thị xã Ba Đồn 75%, thành phố Đồng Hới 80%. Nhìn chung, tại các trang trại có tỷ lệ nuôi sống cao hơn nông hộ. Đến nay, một số hộ đã xuất bán đưa lại hiệu quả kinh tế góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi.


Hồng Kỳ
Chi cục Chăn nuôi – Thú y

[Trở về]