Bản in     Gởi bài viết  
Thả hơn 80 vạn con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản “Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau” 
 Sáng 1-4, Tại cửa sông Nhật Lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021. Tham dự có đồng chí Lê Lợi, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Thủy sản tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc sở, UBND thành phố Đồng Hới, UBND xã, phường Đồng Hải, Bảo Ninh, Phú Hải, Quang Phú, các đoàn viên thanh niên, hội Cựu chiến binh Sở…
 Trong chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển, cùng với cả nước, ngành thủy sản Quảng Bình đã có những bước phát triển nhanh, bền vững, khẳng định thế mạnh và tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản. Vì thế, ngành thủy sản đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển. Việc khai thác thủy sản tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đánh bắt xa bờ, vùng biển xa, sản lượng tăng so với cùng kỳ. Sản xuất nuôi trồng thủy sản cơ bản duy trì ổn định, diện tích và sản lượng tăng, hệ thống cơ cấu hạ tầng cho ngành thủy sản được quan tâm đầu tư.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành thủy sản cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Tình trạng vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn còn xảy ra như sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản, tàu giã cào khai thác sai tuyến… Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Ủy ban Châu Âu áp dụng các biện pháp cảnh báo Thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào Châu Âu…
Tại lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Để chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản cần sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội…đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Tập trung nguồn lực để chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành các nội dung, kế hoạch tăng trưởng thủy sản năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017; các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU, khắc phục thẻ vàng EC…
Với thông điệp “Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau”, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình kêu gọi các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân chung tay bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, cam kết không vi phạm các quy định của Châu Âu về khai thác hải sản.
Ngay sau buổi lễ, hơn 80 vạn con tôm sú giống đã được thả xuống cửa sông Nhật Lệ. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân trong việc tái tạo và phát triển nguồn thủy sản, làm đa dạng sinh học, góp phần khai thác bền vững và hiệu quả nguồn lợi thủy sản mà thiên nhiên đã ban tặng.

Văn nghệ chào mừng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT thể hiện


Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản


Toàn cảnh buổi lễ


Hơn 80 vạn con tôm sú giống được thả xuống sông Nhật Lệ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản
Các lực lượng tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

 


Phòng Thông tin – Tuyên truyền

 

[Trở về]