Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương thực hiện xây nhà an toàn phòng, chống thiên tai đã được tài trợ 
 Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1017/VPUBND-KT ngày 01/4/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây nhà từ nguồn kinh phí ADB hỗ trợ.
 Cụ thể, ngày 08/2/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, phân bổ nguồn kinh phí và phê duyệt danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các địa phương từ nguồn viện trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, với tiến độ thực hiện của các địa phương như hiện nay khó đảm bảo tiến độ như cam kết với nhà tài trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo đơn vị liên quan, hộ gia đình khẩn trương thực hiện xây nhà an toàn phòng, chống thiên tai được tài trợ, tiến độ hoàn thành trước ngày 20/5/2021; Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm nếu xây nhà chậm tiến độ và bị thu hồi vốn; định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Nhà tài trợ.

Đặc biệt, UBND huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cần khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan và giải phóng mặt bằng khu tái định cư để sớm khởi công thực hiện khoản viện trợ theo đúng theo tiến độ như đã cam kết.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]