Bản in     Gởi bài viết  
Xã Quảng Thạch: Thực hiện mô hình cải tạo đàn bò địa phương 
 Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ”, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh đã thực hiện mô hình cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch).Dự án bước đầu được địa phương và nông dân hưởng ứng cao, các hộ tham gia đã tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cũng như đối ứng kinh phí.

 Theo đó, mô hình được thực hiện tại 35 hộ với 106 con bò cái nền được lựa chọn để phối giống bằng phương pháp TTNT (hỗ trợ 50% vật tư TTNT và một phần thức ăn). Quá trình triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 50 hộ chăn nuôi bò trên địa bàn xã với các nội dung về kỹ thuật TTNT cho bò, chăm sóc nuôi dưỡng bò cái có chửa, cách ghi chép số liệu TTNT và ứng dụng trong quản lý... Cùng với đó, Trung tâm còn tiến hành lắp đặt 1 bảng hiệu mô hình tại trụ sở xã, 35 bảng treo cho 35 hộ và cấp 35 sổ tay theo dõicho 35 hộ tham gia mô hình.
Sau 1 năm triển khai,đã thực hiện phối giống có chửa 106 bò cái nền, đạt tỷ lệ 100% yêu cầu của mô hình. Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh tiếp tục hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo dõi và đánh giá kết quả của mô hình.


Võ Đại Chung

[Trở về]