Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè thu năm 2015 trên địa bàn huyện Bố Trạch 

Sáng ngày 01/9/2015, UBND tỉnh tổ chức chuyến thực địa, kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2015 trên địa bàn huyện Bố Trạch do đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê và huyện Bố Trạch.

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất lúa Hè Thu năm 2015 tại xã Vạn Trạch
Vụ Hè Thu năm 2015, toàn tỉnh đã thu hoạch 7.600/14.005 ha lúa, đạt 54,3% diện tích. Năng suất lúa bình quân khoảng 48,98 tạ/ha, đạt 110,07% so với kế hoạch, bằng 99,88% so với cùng kỳ; sản lượng 68.599 tấn, đạt 96,4% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 95.825 tấn, đạt 100,5% kế hoạch, bằng 96,53% so với cùng kỳ. Dự kiến đến ngày 25/9/2015, các địa phương trong tỉnh sẽ thu hoạch xong cây lương thực vụ Hè Thu.
Riêng huyện Bố Trạch, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu năm 2015 trên địa bàn đạt 4.794,1 ha, bằng 100,08% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm là 18.092,1 ha, đạt 103,4% so với kế hoạch. Mặc dù đầu vụ bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng kéo dài nhưng giữa vụ có mưa thường xuyên nên lúa phát triển tốt, năng suất dự kiến tương đương so với cùng kỳ. Tổng sản lượng vụ Hè Thu ước đạt 13.935,7 tấn, đưa tổng sản lượng lương thực cả năm của huyện đạt 50.047,5 tấn, bằng 101,3% so với cùng kỳ, đạt 109,4% kế hoạch. Trong đó, năng suất lúa vụ 8 thực hiện 2.801,6 ha, tăng 71,6 so với cùng kỳ; năng suất đạt 45 tạ/ha; sản lượng ước đạt 12.607,2 tấn. Diện tích lúa vụ 10 thực hiện 315 ha, tăng 87 ha so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 14,5 tạ/ha; sản lượng ước đạt 456,8 tấn. Bên cạnh đó, năng suất các loại cây lấy bột đều đạt khá, diện tích cây rau, đậu các loại tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, vụ Hè Thu năm 2015, toàn huyện đã chuyển đổi được 150 ha đất lúa kém hiệu quả sang một số cây trồng khác…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình nuôi bò chất lượng trên địa bàn huyện Bố Trạch
Qua nghe báo cáo tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2015 của toàn tỉnh và huyện Bố Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm nay tuy thời tiết hạn hán kéo dài nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống hạn, tưới tiêu hiệu quả nên vẫn tiếp tục được mùa lúa. Đồng chí yêu cầu ngành Nông nghiệp phối hợp với Cục Thống kê đánh giá khách quan, đầy đủ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình sản xuất vụ Hè Thu; đưa ra phương án cơ cấu giống cây trồng hiệu quả; giảm lúa tái sinh, nhất là đối với huyện Lệ Thủy; đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm sức lao động cho người dân. Riêng đối với huyện Bố Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động, sẵn sàng đối phó; có biện pháp chuyển đổi cây trồng và cơ cấu thời vụ hợp lí…

                                                                                    Hồng Mến

 

[Trở về]