Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thuỷ chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2022 
 Huyện Lệ Thủy có diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 109.014,64 ha, chiếm 77,76% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 98.447,45 ha, trong đó quy hoạch rừng đặc dụng 22.350,49 ha, rừng phòng hộ 3.519,45 ha, rừng sản xuất 72.577,99 ha. Độ che phủ rừng là 63,40%. Diện tích rừng trồng tương đối lớn với 39.231,6 ha, các loài cây trồng chủ yếu như thông nhựa, keo, bạch đàn, phi lao… Các vật liệu cháy như cành nhánh, lá khô, vật rơi rụng chứa nhiều nhựa, tinh dầu khi gặp thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài dễ bắt lửa, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng vào mùa khô.
 Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện, ngay từ đầu mùa khô năm 2022, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chủ rừng triển khai vệ sinh rừng trước mùa khô, làm mới, tu bổ các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững các cấp, từ huyện đến cơ sở; xây dựng phương án phòng chống cháy rừng (PCCCR) cấp xã và chủ rừng theo phương châm “4 tại chỗ” sát đúng với tình hình thực tế để chủ động đối phó với nguy cơ cháy rừng xảy ra. Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, các quy định về PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Tổ chức các đợt kiểm tra công tác PCCCR ở cơ sở để hướng dẫn, bổ sung phương án PCCCR. Đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp PCCCR, đôn đốc các địa phương, đơn vị có rừng dễ cháy thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy rừng xảy ra.
Hạt Kiểm lâm đã xác định rõ các vùng trọng điểm cháy rừng, đó là các khu vực có diện tích rừng phi lao, thông nhựa lớn, trong đó các khu vực dễ xảy ra cháy nhất là khu vực rừng xã Sen Thủy, Thái Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy, khu vực rừng Làng Thanh niên lập nghiệp An Mã giáp ranh giữa 3 xã Thái Thủy, Kim Thủy, Văn Thủy và khu vực rừng thuộc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong đang tạm quản lý (thuộc các xã Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy). Chủ động bố trí lực lượng canh lửa tại các khu vực này vào thời gian cao điểm cháy rừng.
Trong thời gian tới, dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám địa bàn, phân công lịch trực cháy 24/24 giờ trong ngày để nắm thông tin cháy rừng, cử cán bộ thường trực để theo dõi thông tin cháy rừng trên trang web Cục Kiểm lâm và phân công lực lượng Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các lực lượng của chủ rừng, địa phương trực cháy nhằm phát hiện sớm các điểm phát lửa, kịp thời huy động lực lượng dập tắt. Hạt Kiểm lâm tăng cường phối hợp chính quyền cấp xã, các chủ rừng quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa; tham mưu UBND huyện ban hành văn bản tạm dừng việc xử lý thực bì bằng lửa và nghiêm cấm đốt lửa trái phép trong rừng, ven rừng, tạm dừng khai thác rừng trồng trong những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng.
Với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời, triệt để”. Năm 2022, Hạt Kiểm lâm cùng toàn thể các ban, ngành, địa phương, nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy với tinh thần cao nhất nhằm hạn chế các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng ven biển ở xã Ngư Thuỷ Bắc (huyện Lệ Thuỷ)


Phan Văn Chức
Hạt Kiểm lâm Lệ Thuỷ

 

[Trở về]