Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/4 - 07/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4.
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp cùng Chủ tịch UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 03/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 3 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi công tác tại tỉnh Quảng Trị (Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: 14h Nghiệm thu công tác bảo vệ rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 4
Ngày 04/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp phiên thường kỳ HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Kiểm tra phương án phòng chống lụt bão tại Công ty Thủy điện Hố Hô cả ngày (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc với Công ty CP Đức Thắng cùng Thường trực Tỉnh ủy.
- Anh Ánh: Họp về thanh lý rừng tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại huyện Bố Trạch (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Dự họp thẩm định định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Chi cục PTNT cùng dự).
Thứ 5
Ngày
05/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra vị trí dự kiến đầu tư bến cá cả ngày.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018 tại tỉnh Ninh Bình đến hết ngày 06/4 (Văn phòng Điều phối NTM cùng dự).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 06/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn.
- Anh Dũng, Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Đài Truyền hình Quảng Bình về tuyên truyền thẻ vàng EU (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Trạm Chăn nuôi và Thú y Đồng Hới (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 07/04
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
 (Từ ngày 02/4 đến ngày 07/4/2018)
[Trở về]