Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/7 - 15/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 10/7 đến ngày 15/7/2017)   
            
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/07
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Nghỉ phép đến hết ngày 13/7.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi cơ sở cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự bàn giao Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản (phòng KH-TC, TC-CB cùng dự).
Thứ 3
Ngày 11/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp thứ V HĐND tỉnh khóa XVII đến hết ngày 13/7.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT tại Hội trường tầng 6.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Làm việc với huyện Tuyên Hóa về công tác BVR và PCCCR năm 2017 (phòng KH-TC, TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 4
Ngày 12/07
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h30 Dự công bố Quyết định thanh tra tại Chi cục Kiểm lâm.
Chiều
- Anh Dũng: Chủ trì Hội nghị về bàn giao công trình nước sạch xã Thạch Hóa cho doanh nghiệp (Chi cục Thủy lợi, TT Nước sạch và VSMTNT cùng dự, phòng KH-TC chuẩn bị).
- Anh Ánh: 14h Làm việc với huyện Bố Trạch về công tác BVR và PCCCR năm 2017 (phòng KH-TC, TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 5
Ngày
13/07
Sáng
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Thẩm định hỗ trợ thu mua tạm trữ hải sản (Chi cục Thủy sản tham mưu).
Thứ 6
Ngày 14/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản về Dự án nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc – Nam sông Gianh cả ngày (BQLDA ĐTXD Ngành tham mưu).
Chiều
 
Thứ 7
Ngày 15/07
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
[Trở về]