Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 26/6 - 30/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 26/06 đến ngày 30/06/2017)   
                   
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 26/06
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Lợi: Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cao cấp tập trung năm 2017 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết tuần.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh về diện tích cấp bù thủy lợi phí.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 27/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Phương.
- Anh Ánh: Làm việc với Chi cục PTNT (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với các đơn vị về công tác tuyển dụng năm 2017.
- Anh Dũng: Họp tại Văn phòng Tỉnh ủy.
- Anh Minh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Hải.
- Anh Ánh: Làm việc với Trung tâm QHTK NLN (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 28/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2017 tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Vĩnh Ninh (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị phiên thường kỳ tháng 6 tại HĐND tỉnh.
- Anh Minh: Họp Chi bộ KHCNMT & HTQT.
- Anh Ánh: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND huyện Lệ Thủy (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
29/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Thủy sản.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến về trật tự ATGT tại Sở Thông tin - Truyền thông.
- Anh Ánh: Đi cơ sở cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự gặp mặt các Doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 30/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 6 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Lệ Thủy về bảo vệ rừng và PCCCR (phòng TC-CB, KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).

 

[Trở về]