Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 07/12 - 11/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
07/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp về công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2021 tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp phân bổ kinh phí Trung ương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 tại UBND tỉnh (Phòng KHTC, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Dũng: 13h30 Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ VN tại xã Lộc Thủy.
Thứ 3
Ngày
08/12
Sáng
- Anh Minh: Họp HĐND tỉnh đến hết ngày 10/12.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT tại thành phố Đà Nẵng cả ngày (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
Chiều
 
Thứ 4
Ngày
 09/12
Sáng
- Anh Dũng: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 11/12.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
10/12
Sáng
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày
11/12
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2020 Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung bộ tại tỉnh Phú Yên đến hết ngày 12/12.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Nghiệm thu Dự án Trại chăn nuôi bò của Công ty TNHH TM Lê Dũng Linh theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
[Trở về]