Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 16/3 - 21/6 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2020)   
      
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
16/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 8h30 Làm việc với Đoàn công tác của BQL các Dự án Lâm nghiệp tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 8h Dự họp thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Thứ 3
Ngày
17/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 13 cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 4
Ngày
 18/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh về công tác cán bộ
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
19/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
20/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày
21/3
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]