Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 17/8 - 21/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
17/8
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Minh Hóa.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thứ 3
Ngày
18/8
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cả ngày.
Chiều
 
Thứ 4
Ngày
 19/8
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
20/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình HTTL Rào Nan, kè Ba Đồn (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
21/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]
Thông báo
Lịch làm việc
WEBSITE SỞ NGÀNH