Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 20/7 - 26/7 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
20/7
Sáng
- Anh Minh: 9h Làm việc với Công ty CP Tập đoàn FLC tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: 8h Nghe Tư vấn thiết kế báo cáo và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc sông Gianh tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 9h Họp thẩm định dự án điểm nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường tầng 6.
Thứ 3
Ngày
21/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các Dự án ODA (BQLDA ĐTXD Ngành, BQLDA FMCR, phòng KHTC cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Lợi: 8h Làm việc với Công ty CP Điện gió B&T về công tác triển khai các dự án của Công ty trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 22/7
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Dũng: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thanh Thủy.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan, WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
23/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 7h30 Dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020 tại Hội trường Thành ủy.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: 14h Họp Ban chỉ đạo chương trình 188 về IUU và Ban chỉ đạo 48 tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày
24/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Đồng Hóa.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Hóa Sơn.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi thực địa Dự án Sông Son- Lý Hòa (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Hóa.
Thứ 7
Ngày
25/7
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
Chủ Nhật
Ngày
26/7
 
- Anh Minh: 20h Dự Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.
[Trở về]