Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 20/8 - 24/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018)                                                                
                                    
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/08
Sáng
8h Lãnh đạo Sở họp về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban trong cơ quan hành chính thuộc Sở.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 21/08
Sáng
- Anh Khoa: Báo cáo Đề án thành lập Khu bảo tồn Khe Nước Trong tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Tham dự Chương trình hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo tại xã Hóa Hợp.
- Anh Ánh: 8h Đi kiểm tra hiện trường rừng trồng cao su bị thiệt hại xin thanh lý do thiên tai tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với huyện Quảng Trạch.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu tại 02 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa.
Thứ 4
Ngày 22/08
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu cùng UBND tỉnh (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với thành phố Đồng Hới về xây dựng Nông thôn mới (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng nghiệm thu tại Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh.
- Anh Lợi: Thăm và làm việc với các xã biên giới và Đồn Biên phòng cùng UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
23/08
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác đến hết ngày 24/8.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với UBND huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
- Anh Ánh:  Họp bàn về trồng rừng thay thế của các Dự án (phòng KH-TC tham mưu Giấy mời).
Thứ 6
Ngày 24/08
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đánh giá các mô hình sản xuất giống lúa mới vụ Hè Thu cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thành phố Đồng Hới (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
- Anh Ánh: Kiểm tra mô hình sản xuất (phòng KHCNMT & HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]