Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần 21/12 - 26/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
21/12
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết công tác PCTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế cả ngày.
- Anh Dũng: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Sơn.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tại Công an huyện Quảng Ninh.
Thứ 3
Ngày
22/12
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Lễ viếng Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình kè Nhân Trạch, Sông Dinh, Sông Gianh và Quảng Phú (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi)
Thứ 4
Ngày
 23/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Sen Thủy.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình kè Ba Đồn, Rào Nan phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi, BQLDA ĐTXD Ngành thông báo Nhà thầu Sơn Hải, Tư vấn TK cùng dự)
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Trường Thủy
Thứ 5
Ngày
24/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Công ty CP Lệ Ninh.
Chiều
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình WB8 ở thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
25/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Châu Hóa.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 7h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng và công tác huấn luyện chiến đấu năm 2020 tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thuận Hóa.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
26/12
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh.
[Trở về]