Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/10 - 05/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/10
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Minh: 8h Dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại huyện Minh Hóa.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại tại Trung tâm Giống vật nuôi.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự công bố thành lập Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình.
- Anh Ánh: 14h30 Dự họp về điện gió B&T tại Sở Công thương.
Thứ 3
Ngày 02/10
Sáng
- Anh Khoa: Họp phiên thường kỳ tháng 9 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Họp HĐ tuyển dụng viên chức Sở.
Thứ 4
Ngày 03/10
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lệ Thủy (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Minh: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại xã Hồng Thủy về xây dựng Nông thôn mới (phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 tại UBND tỉnh (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
04/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Quảng Ninh (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp về IUU tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 05/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại xã Tiến Hóa về xây dựng Nông thôn mới (phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Minh: Dự bàn giao nhà mái ấm Công đoàn.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]