Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/11 - 06/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
- Anh Minh, Anh Lợi, Hiệp, Anh Nam: 16h Họp Đảng ủy Sở.
Thứ 3
Ngày 02/11
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: 8h Làm việc với Đoàn giám sát 300 của Tỉnh ủy tại Phòng họp Sở.
- Anh Nam: Đi kiểm tra hiện trường Dự án nạo vét cửa Sông Lý Hòa và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: 15h Đi kiểm tra tình hình cơ sở tại xã Quảng Kim cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Đi kiểm tra hiện trường vị trí dự kiến lắp đặt cột đo gió tại xã Hưng Thủy (phòng KH-TC, BQL Khu DTTN Động Châu - Khe Nước Trong cùng đi).
Thứ 4
Ngày 03/11
Sáng
8h Lãnh đạo Sở làm việc với đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 04/11
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp thường kỳ tháng 10 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại VNPT Quảng Bình.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp về việc thống nhất việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 05/11
Sáng
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra hiện trường Dự án Khôi phục khẩn cấp chống sạt lở bờ sông xã Đức Hóa (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp các ngành và Tổ thẩm định Quyết định 48.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 06/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]