Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/3 - 06/3 
  
 \    
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 02/3
Sáng
- Anh Minh: Họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản và Hội Thủy sản.
Chiều
- Anh Minh: 14h30 Làm việc với UBND huyện Minh Hóa về công tác sản xuất nông nghiệp, kế hoạch phát triển rừng và tình hình triển khai Chương trình MTQG XD NTM cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Họp về bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Rào Nan (phòng KH-TC, phòng QLXDCT cùng dự, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo).
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 03/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra công tác sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hoá cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Họp Ban Chỉ đạo Bồi thường GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và Ban Chỉ đạo Bồi thường GPMB Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn về mô hình đồng quản lý trong NTTS tại xã Quảng Thuận.
Thứ 5
Ngày
04/3
Sáng
- Anh Minh: Họp với các Sở, ngành về các Dự án (phòng KH-TC chuẩn bị Giấy mời,nội dung; Chi cục Kiểm lâm, BQLDA ĐTXD Ngành, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
- Anh Dũng: Họp Hội đồng khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với đ/c Bí thư Tỉnh ủy về quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 05/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với huyện Bố Trạch về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại Chi cục Thủy lợi về kế hoạch công tác năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự, Chi cục Thủy lợi chuẩn bị báo cáo).
Thứ 7
Ngày 06/3
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]