Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/4 - 05/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019)    
 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị ký kết tiêu thụ sản phẩm Sâm Bố Chính.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018 - 2019, triển khai khai thác cá vụ Năm năm 2019 tại tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 02/4.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự họp tại Sở Tài chính.
- Anh Minh: 15h30 Dự họp tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới.
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Lệ Thủy (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 02/04
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp tại UBND tỉnh về công tác QLBVR tại Phong Nha - Kẻ Bàng.
Thứ 4
Ngày 03/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với thị xã Ba Đồn về Dự án thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và 2 chốt kiểm dịch phía Nam cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với BQL Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
04/04
Sáng
- Anh Khoa: Họp phiên thường kỳ tháng 3 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Lệ Thủy về kinh tế tập thể.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo 188 tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá Quảng Bình cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 05/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Họp BCH Công đoàn Ngành.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp BCĐ Chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra một số mô hình sản xuất cùng UBND tỉnh (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 14h Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ của các hợp tác xã thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn trên địa bàn tỉnh gđ 2019-2021 tại Chi cục PTNT.
[Trở về]