Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/6 - 06/6 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2020)   
           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
01/6
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
02/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Trung.
- Anh Dũng: Đi công tác tại Hà Nội dự họp về tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thuỷ lợi Rào Nan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tân Ninh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra các dự thảo NQ tại kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh khóa XVII.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 03/6
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Hội trường Sở.
- Anh Dũng: 8h Họp BCĐ bồi thường GPMB đường dây 500kV tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
04/6
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội dự Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Cam Thủy.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã An Thủy.
Thứ 6
Ngày
05/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 7h30 Dự Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Họp Ban chỉ đạo 48 và IUU tại UBND tỉnh.
Thứ 7
Ngày
06/6
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]