Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/7 - 05/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/07
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi
Chiều
- Anh Khoa: Dự thông qua các Nghị quyết tại HĐND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Hội Nghề cá TW tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại Thanh tra tỉnh.
Thứ 3
Ngày 02/07
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7.
- Anh Ánh: 10h Dự họp tại Sở Công thương (phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BCH Quân sự tỉnh.
- Anh Dũng: Kiểm tra công tác phòng chống hạn cùng UBND tỉnh.
- Anh Minh: Đi nghiệm thu các mô hình khuyến nông - khuyến ngư.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 03/07
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết các chương trình an sinh xã hội và Đề án 85 tại Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Ánh: 14h Dự họp thống nhất nội dung các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII tại HĐND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
04/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp trực tuyến Chính phủ về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Dân tộc (Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 05/07
Sáng
- Anh Khoa: Họp phiên thường kỳ tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự họp BCH Liên đoàn lao động tỉnh.
- Anh Ánh: 8hLàm việc với UBND xã Văn Thủy về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM mời các thành phần cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]