Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/01 - 05/01/2018 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 01/01 đến ngày 05/01/2018)                                          
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/01
 
Nghỉ Tết Dương lịch 2018.
Thứ 3
Ngày 02/01
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 12/2017, triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018.
Chiều
- Anh Khoa: Báo cáo phân bổ kinh phí tại Thường trực Tỉnh ủy.
15h30 Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị dự Hội nghị lấy Phiếu đánh giá đối với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Thứ 4
Ngày 03/01
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 tại Sở Nội vụ.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại BQL Rừng PH ven biển Nam Quảng Bình.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại BQL Cảng cá Sông Gianh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
04/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Lợi: Dự làm việc với UBND tỉnh về Dân vận (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Thông qua chính sách Nông nghiệp 2018 tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC làm Giấy mời).
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Bàn giao công tác của Công đoàn Ngành.
Thứ 6
Ngày 05/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại Công ty CP Việt Trung cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
Chiều
- Anh Dũng:  Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trung tâm Giống thủy sản.
[Trở về]