Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/10 - 06/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2017)  
                                                                                                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.
Thứ 3
Ngày 03/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 9 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra sản xuất giống lâm nghiệp tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác đến hết sáng 05/10.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 04/10
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội nghị thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp về hỗ trợ thu mua hải sản tại Sở Tài chính.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Họp bàn phương án triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh tại Sở Y tế.
Thứ 5
Ngày
05/10
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình nhiễm mặn đối với sản xuất nông nghiệp do bão số 10 ở các địa phương (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra sản xuất giống lâm nghiệp tại huyện Lệ Thủy (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Họp Hội đồng quản trị tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Tổ thẩm định Quyết định 48 tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 06/10
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra khắc phục sau bão một số tuyến đường lâm sinh (Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình nuôi cá lồng (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Dự Hội nghị trao đổi và định hướng phát triển kinh tế kinh tế trang trại tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]