Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/11 - 07/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
02/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
Thứ 3
Ngày
03/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.
Thứ 4
Ngày
 04/11
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội để làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT và dự Hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược phát triển Lâm nghiệp VN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến hết ngày 05/11.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
05/11
Sáng
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị thường kỳ tháng 10 tại UBND tỉnh (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).
- Anh Lợi:  Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
06/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 13/11.
- Anh Lợi: Đi cơ sở cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày
07/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.
[Trở về]