Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/12 - 06/12 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019)      .        
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/12
Sáng
9h Lãnh đạo Sở hội ý công tác cán bộ.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12.
Thứ 3
Ngày 03/12
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Họp BCH Đảng ủy Sở.
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 04/12.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 04/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11.
Thứ 5
Ngày
05/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại 02 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe) .
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với xã Quảng Đông (Chi cục Thủy sản cùng dự và bố trí xe).
Thứ 6
Ngày 06/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp BCĐ thực hiện Nghị định 67 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Tư vấn của Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS
[Trở về]