Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/3 - 06/3 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020)   
   
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
02/3
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: 14h30 Họp Đảng ủy Sở.
Thứ 3
Ngày
03/3
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Làm việc với Đoàn công tác WB và Bộ Nông nghiệp và PTNT về Dự án An toàn đập giai đoạn 2021 - 2025 (BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị nội dung, phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Lợi: 8h Dự họp xử lý vướng mắc liên quan đến Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 04/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT về các Dự án đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 (BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị nội dung, phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng tại Phòng họp Sở.
                     15h Họp lấy phiếu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra một số mô hình khuyến nông - khuyến ngư (phòng KH-TC, Trung tâm KN-KN cùng đi).
Thứ 5
Ngày
05/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Ban chỉ đạo phát triển Nông nghiệp công nghệ cao tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 6
Ngày
06/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp liên tịch HĐND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2020.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị Nuôi trồng thủy sản năm 2020 tại Hội trường tầng 6.
[Trở về]