Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/5 - 07/5/2022 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/5
 
Nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
Thứ 3
Ngày 03/5
 
Nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
Thứ 4
Ngày 04/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Nam: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Quán Hàu.
Thứ 5
Ngày 05/5
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Tân.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chủ trương các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại Phòng họp Sở.
- Anh Nam: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Xuân.
Thứ 6
Ngày 06/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị thẩm định dự án Xây dựng bản đồ ngập lụt và phần mềm cảnh báo lũ phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho 03 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh, Anh Nam: 14h Họp BCĐ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh.
Thứ 7
Ngày 07/5
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022.
[Trở về]