Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/7 - 06/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018)                                                                 
                          
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp Chính phủ tháng 6 cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị phòng chống dịch bệnh năm 2018 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT về kỷ luật đảng viên.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 3
Ngày 03/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị phiên thường kỳ tháng 6 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị bồi dưỡng diễn tập KVPT thành phố Đồng Hới tại Hội trường Thành ủy cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp bàn về kinh phí chăm sóc rừng trồng tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
Lãnh đạo Sở làm việc với UBND tỉnh về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, định hướng năm 2019 tại Phòng họp Sở.
Thứ 4
Ngày 04/07
Sáng
- Anh Khoa: Họp Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thành phố Đồng Hới về công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
05/07
Sáng
- Anh Khoa: 9h30 Họp Hội đồng sơ tuyển công chức thuộc Sở.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo nghề.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: 14h30 Họp Đảng ủy Sở phiên thường kỳ tại Phòng họp Sở.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 06/07
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Dự làm việc tại UBND tỉnh về Dự án Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự và chuẩn bị báo cáo).  
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự bàn giao nhà mái ấm Công đoàn.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
[Trở về]