Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/8 - 07/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với BQL Dự án FMCR (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 03/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 04/8
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh và làm việc với Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị trực thuộc (Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc Sở cùng đi).
Thứ 5
Ngày 05/8
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2021.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra cơ sở cùng đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 06/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Đi kiểm tra khu vực bị sạt lở tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.
Chiều
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 07/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]