Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/12 - 07/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 03/12
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 04/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (phòng TC-CB cùng dự và chuẩn bị nội dung).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
 
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: 14h Họp thống nhất phương án điều chỉnh diện tích đất rừng trồng sản xuất nằm trong phạm vi Dự án Indochina Quảng Bình Resort của Công ty CP Đông Dương Miền Trung tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự)
Thứ 4
Ngày 05/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đến hết ngày 08/12.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị Tổng kết khai thác vụ các Nam năm 2018, triển khai kế hoạch khai thác vụ các Bắc năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa đến hết ngày 07/12 (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Nghiệm thu các mô hình hỗ trợ tại huyện Lệ Thủy (Chi cục PTNT cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Anh Ánh: 14h Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ Nhà máy gỗ OKAL tại Khu công nghiệp Bang tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm QHTK NLTS cùng dự).
Thứ 5
Ngày
06/12
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII tại Trụ sở Viettel Quảng Bình cả ngày
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Ánh: 14h Họp thống nhất phương án xử lý tài sản diện tích đất được cấp để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở 2 Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 6
Ngày 07/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]