Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/2 - 08/2 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 03/02 đến ngày 08/02/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 03/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 10h Dự họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch do virut corona tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 04/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân chuẩn bị ra khơi sản xuất đầu năm cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản tham mưu).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 05/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (phòng KH-TC, phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).
Thứ 5
Ngày
06/02
Sáng
- Anh Minh: Dự họp thường kỳ tháng 01/2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 07/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Lễ bàn giao giữa đ/c Nguyên Giám đốc Sở và đ/c Phó Giám đốc phụ trách Sở.
Thứ 7
Ngày 08/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
[Trở về]