Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/5 - 08/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 03/5
 
Nghỉ lễ 30/4 - 01/5.
Thứ 3
Ngày 04/5
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 05/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất vụ Đông Xuân (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày 06/5
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cốt cán lấy phiếu bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 6
Ngày 07/5
Sáng
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 04/2021.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 7
Ngày 08/5
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất Đông Xuân.
[Trở về]